1. Duuren.mn нь бүхий л үйл ажиллагаагаа редакцийн бодлогын дагуу явуулна.

  2. Duuren.mn нь зохиогчийн эрхийг дээдлэн, оюуны өмчийг хүндэтгэнэ.

  3. Мэргэжлийн ёсзүй, хариуцлага, профессионализмыг үнэт зүйлээ болгоно.

  4. Мэдээний нүүр хуудаст бичсэн уншигчийн сэтгэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа мэдээлэлд уншигчдын сэтгэгдэл авах эсэхийг зохиогчийн саналаар шийднэ.

  5. Аливаа төлбөртэй, сурталчилгааны мэдээллийг редакцийн мэдээллээс ялгаж өгнө.

  6. Аливаа улс төрийн нам, эвсэл, хөдөлгөөнөөс хараат бус байна.