МСНЭ-ийн XVII их хуралд төлөөлөгч сонгох тухай

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2018 оны 1-р сарын 22 -нд болж дараах шийдвэрийг гаргасан байна.

2018 оны 2-р сарын 8-нд болох МСНЭ- ийн Их хурлын төлөөлөгчдийг хэрхэн сонгох асуудлыг хэлэлцээд

  1. Телевизийн салбараас  70 (Нийт төлөөлөгчдийн 22.9%)

  2. Радиогийн салбараас    30 (Нийт төлөөлөгчдийн 9.8%)

  3. Сонин, сэтгүүлээс 50 (Нийт төлөөлөгчдийн 16.3%)

  4. Сайтуудаас 50(Нийт төлөөлөгчдийн 16.3%)

  5. Сургалт судалгааны салбараас 20 (Нийт төлөөлөгчдийн 6.5%)

  6. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 55 (Нийт төлөөлөгчдийн 18%)

  7. Ахмад сэтгүүлчдээс 30 (Нийт төлөөлөгчдийн 9.8%)

Нийт 305 төлөөлөгчтэйгээр хуралдахаар боллоо.

Их хуралд оролцох гишүүдийг сонгохдоо:

  1. Татвар төлсөн байдал (2017, 2018 он)

  2. МСНЭ-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж оролцож ирсэн идэвх оролцоог гол шалгуур болгоно.

Их хурлын төлөөлөгч нь аль нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад харьяалалтай байна.

МСНЭ-ийн ажлын алба

Leave a Reply