Нарны идэвхжил бидний боддогоос бага

Сүүлийн хэдэн арван жилийн турш нарны идэвхжилтийг алдаатай хэмжиж байсныг Америк, Финляндын эрдэмтэд олж тогтоолоо.  Өнгөрсөн хугацаанд нарны идэвхжилтийн хэмжээг 4-9 хувиар хэтрүүлэн тооцоолж байсан бөгөөд хэрэг дээрээ Нар бидний төсөөлж байснаас илүү амгалан ертөнц аж.

Эрдэмтэд энэ удаад Сарны гадаргуугаас ойх нарны туяаг задлан шинжилсний үр дүнд дээрх алдааг тогтоосон гэнэ. Эрдэмтдийн үгээр энэ нь Нарны идэвхжилтийг хэмжихэд оршиж байсан системтэй алдааг залруулсан, цаашид Нарны идэвхжилтийг илүү нарийн хэмжээд зогсохгүй бусад оддын эрчсийг судлахад тустай ажил болжээ.

© duuren.mn

5 “Нарны идэвхжил бидний боддогоос бага

  1. Pingback: DMPK Studies

  2. Pingback: Bdsm

  3. Pingback: Eavestrough Cleaning Brandon

  4. Pingback: scr888

  5. Pingback: Event Managers in Hyderabad

Leave a Reply