Замын цагдаагийн газрыг алба болгон өргөтгөлөө

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар Замын цагдаагийн газрыг Замын цагдаагийн алба болгон өргөтгөлөө. ЦЕГ-ын даргын зөвлөл өнгөрсөн пүрэв гарагт хуралдаж, Замын цагдаагийн газарт бүтцийн өөрчлөлт хийсэн нь энэ юм. Замын цагдаагийн албанд Улаанбаатар хотын замын цагдаагийн газар, дүүргүүдийн замын цагдаагийн хэлтсүүд багтана. Дүүргүүд дэх замын цагдаагийн тасгийг хэлтэс болгон өргөтгөсөн байна.

Замын цагдаагийн албанд Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газар, дүүргүүд дэх Замын цагдаагийн хэлтэс харьяалагдах бөгөөд Төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтэс, Орон нутгийн хяналтын хэлтэс, Техник замын хяналтын хэлтэс, Урьдчилан сэргийлэх, олон нийттэй харилцах хэлтэс, Жижүүрийн шуурхай удирдлагын хэлтэс, Замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрээт хэлтэс гэсэн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Замын цагдаагийн газрыг алба болгон өргөтгөлөө

  1. Pingback: human hair weave

Leave a Reply