Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам хэрэгжиж эхлээд байна

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шинэчилсэн хууль 2015 оны 09-р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2015 оны 08-р сарын 28-ний өдрийн А-187 тоот “ЖОЛООЧИЙН ЗӨРЧЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОНОО ТООЦОХ ЖУРАМ”-ыг баталсан. Бэлтгэл ажлууд хийгдэж дуусаад 2016 оны 02-р сарын 01-ээс эхлэн хэрэгжиж эхлээд байна.

69f89dcc-3d06-4b46-bf10-f60236a650ed    2f40e0da-6546-4732-96ff-86371fb131b1

© duuren.mn

 

Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам хэрэгжиж эхлээд байна

  1. Pingback: lace frontal

Leave a Reply