Wi-Fi ашиглан хүний хөдөлгөөнийг хянах боломжтой болжээ

Лондоны их сургуулийн эрдэмтэд Wi-Fi тусламжтайгаар хүний хөдөлгөөнийг хянаж сурсан байна. Хэрвээ тухайн хүн ухаалаг гар утас /смартфон/ болон  Wi-Fi дохио хүлээн авч байгаа бол тодорхой хөдөлгөөн хийх үед үүсэх цацрагийн Доплер давтамжийг ашиглан түүний байршлыг тогтоож болно.

 

АНУ-ын хананы цаадахийг “харах” төхөөрөмж

Шинэ технологи нь цацрагийн давтамжид дүн шинжилгээ хийх замаар 25 см зузаантай бетонон хананы цаадахь хүний хөдөлгөөнийг хянах боломжтой. Энэ нь террорист үйл ажиллагаа болон гэмт халдлагын үеэр хананы цаадахыг “харах”ад, мөн илрүүлэхэд чухал үүрэгтэй.

 

Wi-Fi ашиглан хүний хөдөлгөөнийг хянах боломжтой болжээ

  1. Pingback: human hair weave

Leave a Reply